please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Askeleen lähempänä digitaalista demokratiaa

Askeleen lähempänä digitaalista demokratiaa

17/9/18

Demokratiassa on kyse ihmisten mahdollisuudesta vaikuttaa päätöksentekoon esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa. Tässä blogissa kerrotaan miten Sosiaalidemokraattinen Puolue hyödyntää digitalisaatiota demokratian edistämisessä.

Kuva: Parker Johnson on Unsplash

Puolue julkaisi aikaisemmin kesällä Kansalaispaneeli -nimisen mobiilisovelluksen.Kansalaispaneeli julkaistiin jo 2014 ja sen idea oli antaa äänestäjille ja SDPn politiikasta kiinnostuneille kanava, jossa he pääsevät kertomaan mielipiteensä kiinnostaviin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Uuden mobiilisovelluksen myötä Kansalaispaneeli on käytössä aika- ja paikkariippumattomasti ja sen kautta on aiempaa vaivattomapaa saada äänensä kuuluviin. Ihmiset pääsevät vaikuttamaan suoraan yhden Suomen suurimman puolueen politiikkaan.

SDPn Logo

Sovelluksessa on piirteitä perinteisestä sähköpostikyselyistä ja Facebook-viestinnästä. Loppukäyttäjälle kannanottaminen on kuitenkin vaivattomampaa ja toisaalta puolueen näkökulmasta kerätty tieto on hyödynnettävissä käyttökelpoisessa muodossa. Puolue on pystynyt keräämään kymmeniä tuhansia palautteita käyttäjiltä. Kerättyä tietoa on myös hyödynnetty välittömästi. Esimerkiksi kun SDP kyseli käyttäjiltä irtosanomissuojan heikentämisestä. Kansalaispaneelissa tiedusteltiin pitäisikö hallituksen luopua suunnitelmistaan heikentää irtisanomissuojaa. Valtaosa käyttäjistä, 83,5%, vastasi että hallituksen tulisi luopua suunnitelmistaan. Asiaa pidettiin esillä eduskunnan kyselytunnilla, jossa hallitusta pyydettiin luopumaan suunnitelmasta ja sen ongelmakohdista kerrottiin. Kansanedustaja Lauri Ihalainen esitti vaihtoehtoisia tapoja tukea pk -yrityksiä työllistämisessä.

Kuva: rawpixel on Unsplash

”Kansalaispaneeli mahdollistaa myös nopean reagoinnin ajankohtaisiin kysymyksiin. Voimme kysyä päivän aikana uutisiin nousevista asioista Kansalaispaneelin jäsenten mielipidettä. Voimme myös sovelluksella lähettää push-viestejä ajankohtaisista asioista ja kohdentaa kysymyksiä ihmisten omien mielenkiinnon kohteiden tai esimerkiksi asuinpaikan mukaan”, kertoo SDPn viestintäpäällikkö Iida Vallin ja jatkaa ”Odotamme innolla Kansalaispaneelin hyödyntämistä SDP:n eduskuntavaaliohjelman valmistelussa!”

Tämän päivän poliittinen keskustelu on tempoilevaa ja nopeasyklistä.Se saa vaikutteita sosiaalisesta mediasta ja lähteiden luotettavuus jätetään usein lukijan kontolle. Ehkäpä Kansalaispaneelin kaltainen innovaatio on ratkaisu, joka antaa kaikille mahdollisuuden vaikuttaa polittiikkaan ilman että tarvitsee ryhtyä varsinaisesti aktivistiksi tai koittaa saada aikaiseksi kohinaa sosiaalisen median palstoilla tullakseen kuulluksi. Kansalaispaneeli on puolueelle mainio kanava puolueen sidosryhmien pulssin tunnusteluun.Loppukäyttäjille Kansalaispaneeli on pragmaattinen askel kohti poliittista päätöksentekoa, kohti digitaalista demokratiaa.

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.