please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Sahanlampi seinäjokelaisten silmin; Skeittipuisto nousi ykköstoiveeksi

Sahanlampi seinäjokelaisten silmin; Skeittipuisto nousi ykköstoiveeksi

19/12/18

Haaste

Seinäjoki lähti kehittämään aiemmin hyödyntämätöntä Sahanlammen aluetta. Jotta asukkaat aktivoituisivat käyttämään aluetta, heidät tulisi osallistaa sen suunnitteluun ja kehittämiseen. Osallistaminen haluttiin ulottaa mahdollisimman laajalle ja siinä hyödynnettiin mm. Future Dialog:n teknologiaa.

Ratkaisu

Asukkaiden näkemyksien ja toiveiden ymmärtäminen on ollut Sahanlammen kehitysprojektin keskiössä. Asukkaita osallistettiin paitsi työpajoissa, myös erilaisten osallistamiseen suunniteltujen ohjemistotyökalujen avulla. Yksi työkaluista oli Seinäjoen osallistamissovellus, Rinki, jolla oli jo valmiiksi satoja motivoituneita käyttäjiä.

Yksi osallistamisen keskeinen tavoite oli, että nuoria voitaisiin kuulla alueen suunnittelussa. Yhteiskoululla ja nuorisotalolla järjestettyihin työpajoihin saatiinkin osallistumaan yli 60 nuorta, jotka toivat tilaisuuteen ainutlaatuisen energiansa ja näkemyksensä.

Eri kanavissa sekä työpajoissa tiedusteltiin mitä palveluita ja ratkaisuja Sahanlammen alueen missäkin osassa tulisi kehittää. Osallistujat saivat äänestää eri konsepteja Sahanlammen eri alueilla.

Projekti tuotti tuhansia datapisteitä sadoilta asukkailta. Suosituimmiksi ideoiksi alueen kehittämisessä nousivat mm:

·        Skeittipuisto

·        Kioski

·        Julkinen sauna

·        Monitoimikentät

·        Pumptrack-rata

·        Esteetön elämysreitti

Tulokset

” Nuorten vastaukset olivat linjassa kaikkien kyselyihin vastanneiden kesken. Kiinnostavaa oli se, miten nuoret nostivat esiin alueiden monikäyttöisyyden suunnittelua. Tämä otetaan huomioon jatkosuunnittelussa." Toteaa Seinäjoen kaupungin vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila.

Seinäjoki tulee hyödyntämään asukkailta kerättyä dataa Sahanlammen alueen kehittämisessä. Tämä korostaa paikallisen osallistumisen merkitystä alueen kestävässä suunnittelussa ja kehittämisessä. Asukkaiden sitouttaminen alueen hyödyntämiseen lähtee onnistuneesta osallistamisen kokemuksesta. Lue lisää täältä.

Muita case-kuvauksia
Tutustuaksesi muihin vastaaviin case kuvauksiin, katso miten Hyvinkää on toteuttanut digitaalista osallistamista tai miten poliittiset puolueet kuten RKP ja SDP osallistavat yhteisöjään.

Avainsanat: sidosryhmien osallistaminen, asukkaiden osallistaminen, asukasymmärrys,asiakasymmärrys, sidosryhmien näkemykset

 

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.