please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Asuttavuus

Asuttavuus

26/2/2018

12/3/18

Englanninkielinen termi “Liveability”, käännettäköön se vapaasti vaikka “Asuttavuus”, on yleistynyt puhekielessä valtavasti ja se tulee esille keskusteluissa yhä useammin. Mutta mitä sillä tarkoitetaan? Asuttavuuden konseptin ja tarkoituksen kattaa kodin, naapuruston ja kunnan muodostama elinympäristö. Ne taas vaikuttavat yksilön turvallisuuden tunteeseen, taloudellisiin mahdollisuuksiin, terveyteen, liikkuvuuteen ja vapaa-aikaan.  

Yhden sanan merkitessä näin paljon on ymmärrettävää, että sitä käytetään paljon ja eri konteksteissa. Asuttavuus on asia, joka kattaa meille jokaiselle tärkeitä asioita, elinympäristömme terveys ja yhteisömme tila on erittäin tärkeää yksilötasolla, puhumattakaan yhteisötasosta.

Asuttavuus on jotain, mitä jokainen kunta ja kaupunki haluaa. Hyvä asuttavuus on jotain, joka houkuttelee uusia muuttajia ja pitää vanhat asukkaat otteessaan. Osaajia, uusia yrityksiä, sijoittajia, yrittäjiä, opiskelijoita ja perheitä muuttamaan juuri tiettyyn kuntaan tai kaupunkiin, paikkaan, jossa on hyvä olla ja joka on asuttava. Houkuttelevuus ja asuttavuus vauhdittavat huomattavasti kaupungin taloudellista ja fyysistä kasvua. Jos kaupunki tai kunta pystyy kehittämään asuttavuuttaan, heillä on jotain, jolla he voivat taatusti nostaa kasvun huippuunsa.

Tämä on kuitenkin kaupungeille ja kunnille ympäri maailman yhtä haastavaa. Asuttavuuden parantaminen on todella vaikeaa, sitä ei paranneta yhdessä yössä. Strategioiden hiominen ja käyttöönotto niin, että ne palvelevat mahdollisimman monia eri sidosryhmiä on haastavaa kaikille kaupungin- ja kunnanhallituksille. Eri sidosryhmät haluavat eri asioita, kaikilla on eri kiinnostuksen kohteet, eri visiot. Eri lähestymistavat tuovat haastetta strategian luomiseen. Asuttavuuden eri elementtien määrittäminen ja niiden mittaaminen on vain jäävuoren huippu niistä asioista, joita kaupunginhallitus joutuu ratkomaan päivästä päivään.

Onneksi nämä haasteet voidaan helposti ohittaa hyödyntämällä monipuolisia kansalaisten osallistamiseen tarkoitettuja työkaluja. Nämä työkalut mahdollistavat monipuolisen tiedottamisen, osallistamisen ja dialogin eri sidosryhmien kanssa. Kun dialogi kaupungin ja kansalaisen välillä toimii, myös luottamus kaupunkiin kasvaa ja kehittyy. Tämän dialogin avulla paikallisviranomaiset voivat kiertää suunnittelun haasteita ja tehostaa asuttavuuden parantamispolitiikkaa ja hyödyntää sitä käytännössä. Itse asiassa kansalaisten osallistamista voidaan pitää elementtinä kaupungin tai kunnan asuttavuudesta.

Kansalaisten osallistamiskäytäntöjen ja -välineiden hyödyntäminen on helppo keino vastata sidosryhmien asettamiin vaatimuksiin. Mitä enemmän kansalaisten järjestelmä on erillään päätöksentekoprosesseista, sen parempi. Se on loistava tapa parantaa minkä tahansa yhteisön elinkelpoisuutta ja houkuttelevuutta. Kun asukkaat tuntevat olevansa yhdessä ja osallisina elinympäristönsä kehittämiseen, sitä todennäköisemmin yhteisö on myös asuttava.

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.