please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Boendemiljö

Boendemiljö

26/2/2018

12/3/18

Man bollar rätt mycket med termen "boendemiljö" som har en ansenlig mängd olika klassificeringar. Generellt sett kunde de flesta vara överens om att konceptet omfattar delar av hemmet, stadsdelar och kommunala utrymmen som inverkar på säkerhet, ekonomiska möjligheter, hälsa, bekvämlighet, rörlighet och fritid inom en stad eller kommun.

Med tanke på definitionen är det förståeligt att termen används i hög grad, den talar till någonting som är av stor vikt för oss alla, hälsan hos de platser där vi lever, arbetar och bildar våra familjer. I grund och botten, tillståndet i vårt lokala samhälle.

Bra boendemiljö är någonting varje stad och kommun önskar sig. Det är en betydande egenskap för att attrahera talang, ny affärsutveckling, investerare, företagare, studeranden, familjer etc. Denna attraktivitet bidrar positivt till en stads ekonomiska tillväxt och motståndskraft. Om en stad eller en kommun kan förbättra boendemiljön, har de en av de väsentliga ingredienserna för tillväxt.

Detta utgör samtidigt en verklig utmaning för städer och kommuner över hela världen. En förbättring av boendemiljön är oerhört svårt, det görs helt enkelt inte över en natt. Att utforma och genomföra strategier som tjänar alla olika intressenter kan vara en mardröm för mången stadsstyrelse. Olika intressenter vill olika saker, och motstridiga intressen, motstridiga visioner, motstridiga metoder är alla frågor som måste beaktas. Enbart att avgöra vilka faktorer boendemiljön består av och hur de ska mätas är bara toppen av det legendariska isberg kommuner ställs inför.

Lyckligtvis kan dessa utmaningar tacklas och hanteras genom att utnyttja och implementera robusta och mångfaldiga praxis och verktyg för medborgarengagemang. Vilket gör det möjligt för vilken som helst lokala myndighet att informera, konsultera, involvera, lyssna och svara till de olika intressenterna i samhället. När en sådan dialog etableras vid ett varaktigt förhållande med medborgare finns möjligheter till förtroende mellan kommunen och samhället. Denna dialog gör det möjligt för lokala myndigheter att kringgå utmaningar i planeringen och effektivisera genomförandet av en förbättring av boendemiljön. Faktum är att medborgarnas engagemang i sig kan betraktas som en faktor i en stads eller kommuns boendemiljö.

Att utnyttja medborgarnas engagemang och verktyg är ett seriöst sätt att förmildra och reagera på skepsis från intressenter och bemyndiga beslutsfattare. Ju mer inkluderande systemet för medborgarna är, för att delta i beslutsprocesserna, ju mer utvecklas vilket som helst samhälles boendemiljö och attraktivitet. När invånarna känner sig socialt sammankopplade och inkluderade, är en mer motståndskraftig och god boendemiljö ett faktum.

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.