please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Den smarta staden, enklare än det verkar

Den smarta staden, enklare än det verkar

26/3/2018

26/3/18

Under det senaste årtiondet har begreppet ”smarta städer” blivit allt mer populärt och har gjort en snabb entré i vår gemensamma vokabulär. Mängder av artiklar, bloggar, debattinlägg och nyhetsrapportering om ämnet bidrar till hajpen och ”smart stad” har blivit en notoriskt dåligt definierad term. Något som är helt förståeligt eftersom begreppet är relativt nytt och tycks ha spännande implikationer. Men det kan också leda till förvirring och en undran om vad en smart stad egentligen är för något och varför det är viktigt?

(Google Trends)

Vad är en smart stad

En vanlig uppfattning är att smart stad innebär att kommunen använder sig av en mängd modern och spännande teknik. Grundbulten i den här definitionen är effektivitet och dataflöde. Andra vanliga uppfattningar är att IT-system används för att effektivisera myndigheter, göra arbetsmiljöer mer konkurrenskraftiga och samhällen mer funktionella. Dessa definitioner är definitivt något på spåren. Men de fokuserar nästan uteslutande på olika former av teknik, vilket är att börja i fel ände.

Istället kan man tänka på den smarta staden som nästa steg i en stads naturliga utveckling. Historiskt sett har städer utvecklats och sedan har teknik tillämpats för att förbättra stadens förhållanden. Akvedukter i antika Rom ledde vatten, sedan 1904 låter New Yorks tunnelbana människor förflytta sig effektivare, fiberoptiska kablar under trottoarer ger bättre internetanslutning och IoT-sensorer som appliceras på Amsterdams papperskorgar gör avfallshantering billigare och snabbare. Detta understryker den princip som smart-konceptet bygger på. Städer utvecklas genom att man använder sig av ny teknik för att lösa problem. Fokus ligger just på att lösa problem och tekniken är medlet för ändamålet.

Med det i åtanke är en smart stad smart när den löser problem på innovativa sätt med hjälp av modern teknik.  

Varför är det viktigt med smarta städer?

Eftersom städer hela tiden utvecklas står de hela tiden inför nya problem. Detta gäller både små och stora städer. Hur man ska tillhandahålla tillgängliga tjänster för en föränderlig demografi, minska miljöförstöring, hantera trafik, utveckla dynamiska utbildningssystem etc. Problemen försvinner aldrig, de tar nya former. Det viktigaste med smarta städer är att de skapar system som låter ett samhälle utvecklas efter dess egna behov och situation. På så sätt kan de få klart för sig vilka problem som finns och som behöver lösas. Smarta städer hjälper invånarna att ge feedback, skapa lösningar och definiera vad som är en hållbar samhällsutveckling. Därför kan teknik inte agera ensam. Teknik är medlet för ändamålet, något som möjliggör ett bättre samhälle.

Smarta städer, små och stora

Med det perspektivet är titeln smart stad inte bara tillämplig på storstäder utan också på alla små och mellanstora städer runt om i världen. Alla samhällen har potential att vara en smart stad Det behöver inte vara raketforskning att skapa dialog och lyssna på invånarna. Alla kommuner kan skapa system för en öppen dialog och ett meningsfullt deltagande, oavsett storlek. 

Alla städer kan bli smarta städer. Det är en gräsrotsstrategi där invånarna deltar i skapandet av lösningar och i att göra områden beboeliga. Det innebär att skapa mer hållbara och involverande metoder för lokal demokrati. 

 

Om du vill engagera ditt närområde i att skapa mer dynamiska sätt att leva tillsammans, är Future Dialog här för att hjälpa dig under resans gång. Kontakta oss här!

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.