please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Future Dialog & Espoon Palvelutorilainen

Future Dialog & Espoon Palvelutorilainen

22/2/17

Espoon Ison Omenan Palvelutorilla otettiin digikokeilun myötä käyttöön Palvelutorilainen-sovellus. Lue alta, mitää ovat palvelutori ja digikokeilu, ja mitä Espoon kaupunki sovelluksestaan ja yhteistyöstämme kertovat!

Asiakkaat mukaan kehittämään Ison Omenan palvelutoria mobiilisovelluksen avulla!

Osana Espoon digiagendaa Ison Omenan palvelutorilla on käynnissä digikokeilu ”Kanava digitaaliseen osallisuuteen, jossa kokeillaan uutta osallistavaa mobiilisovellusta. Future Dialogin tuottama sovellus Palvelutorilainen tarjoaa Ison Omenan palvelutorille uuden kanavan asiakkaiden, yritysten, yhteisöjen ja henkilökunnan osallistamiseen.

Espoo avasi elokuussa 2016 Ison Omenan kauppakeskukseen aivan uudenlaisen julkisten palvelujen keskittymän Ison Omenan palvelutorin. Sen tarkoituksena on helpottaa asukkaan arkea ja tarjota mahdollisuus monenlaisten asioiden hoitamiseen yhdellä kertaa. Palvelutorilla kymmenen eri palveluyksikköä, esimerkiksi kirjasto, neuvola, terveysasema ja Kela, tekevät yhteistyötä yhteisen asiakkaan asioinnin helpottamiseksi. Palvelutorin sijainti kauppakeskuksessa ja tulevan Matinkylän metroaseman yläpuolella tuo julkiset palvelut sinne missä kaupunkilaiset muutenkin liikkuvat.

Palvelutori ei kuitenkaan ole valmis, vaan sitä halutaan kehittää ja uudistaa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Sovelluksen avulla halutaan tuoda eri ryhmät mukaan kehittämään Palvelutorin toimintaa ja palveluita. Vastaamalla sovelluksen kyselyihin käyttäjä pääsee vaikuttamaan Palvelutorin kehittämiseen, kertomaan mielipiteensä ja ideoimaan uutta. Lisäksi asiakkaalle kerrotaan sovelluksen kautta Palvelutorin ajankohtaisista tapahtumista ja palveluista.

Kokeilu aloitettiin joulukuussa Palvelutorin henkilökunnan kanssa ja nyt käynnistyvässä toisessa vaiheessa otetaan mukaan yritykset ja yhteisöt. Helmikuussa sovellukseen alkaa tulla sisältöä Ison Omenan palvelutorin asiakkaille. Kokeilussa tehdään yhteistyötä myös Laurean ammattikorkeakoulun liiketalousopiskelijoiden kanssa ja tarjotaan heille mahdollisuus oppia uudenajan asiakaspalautteesta.

Palvelutoria kehitetään myös avoimeksi innovaatioalustaksi, joka tukee uusien innovaatioiden ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Innovaatioalustatyö on osa EU-rahoitteista Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-hanketta, joka jakautuu kolmeen kärkeen; avoimiin innovaatioalustoihin, avoimeen dataan ja rajapintoihin sekä avoimeen osallisuuteen ja asiakkuuksiin.

Innovaatiotoiminnan tukemiseksi Palvelutorilla halutaan tiivistää yhteistyötä paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. Sovelluksen avulla halutaan kartoittaa millaisia yhteistyötapoja paikalliset yritykset ja yhdistykset voisivat Palvelutorin kanssa kehittää. Palvelutorilla on esimerkiksi pop up-tila, jonka käyttötapoihin toivotaan yrityksiltä ja yhteisöiltä ehdotuksia. Palvelutori tarjoaa myös hyvät tilat erilaisten tapahtumien järjestämiselle. Palvelutorilla toivotaan, että mahdollisimman moni yritys ja yhteisö lataa sovelluksen ja lähtee ideoimaan yhteistyötä Palvelutorin kanssa.

Mikä on digikokeilu?

Espoon digiagendaa, palvelujen digitalisointia ja digitalisaatiota edistetään ja toteutetaan valituilla kokeiluilla, jotka toteutetaan yhteistyössä Espoon eri toimijoiden ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Digikokeilujen tavoitteena on tunnistaa kokeiltavien tietoteknistenratkaisujen potentiaalisia soveltamiskohteita Espoon palveluissa ja toiminnassa tehostamaan asiakaspalvelua, palvelujen järjestämistä ja palvelujen tuottamista. Digikokeilut arvioidaan yhteisesti Espoon asiantuntijoiden, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on, että onnistuneet kokeilut monistetaan ja laajennetaan pilottiprojekteiksi tai käyttöönottoprojekteiksi. Kanava digitaaliseen osallisuuteen -digikokeilu päättyy Palvelutorilla maaliskuussa 2017.

Kirjoittaja Veera Vihula, Espoon kaupunki

Lisätietoja: Espoon digiagenda ja digikokeilut: kehittämispäällikkö Valia Wistuba, valia.wistuba@espoo.fi

Kanava digitaaliseen osallisuuteen -kokeilu: projektipäällikkö Veera Vihula, veera.vihula@espoo.fi

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.