please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Future Dialog ja Capful kumppanoituvat

Future Dialog ja Capful kumppanoituvat

28/2/17

Capful on skenaario- ja strategiatyöhön erikoistunut liikkeenjohdon konsulttitoimisto. Autamme asiakkaitamme saamaan otteen toimintaympäristön muutoksesta, hyödyntämään muutoksen tuomia mahdollisuuksia ja laatimaan kestäviä strategioita. Tuemme asiakkaitamme strategisessa uudistumisessa aina strategisten vaihtoehtojen luomisesta strategian toimeenpanoon.

 Palvelemme suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä sekä julkishallinnon toimijoita. Yritysasiakkaamme edustavat monia toimialoja, kuten energia-ala, biotalous, teknologiateollisuus, logistiikka, finanssiala, terveyspalvelut sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Julkishallinnon asiakkaisiimme kuuluvat esimerkiksi ministeriöt, kaupungit, kunnat, alueelliset toimijat ja järjestöt. Capfulilla on yli 15 vuoden kokemus ja vahva näyttö kehittyneiden menetelmien ja syvällisen asiakasyhteistyön voimasta. Luotamme osallistavaan ja keskustelevaan työtapaan, mikä edistää valittuun strategiaan sitoutumista ja onnistunutta toimeenpanoa.

Onnistunut strategia ei synny tyhjiössä, vaan sen laatimiseen tarvitaan aktiivista vuoropuhelua keskeisten sidosryhmien kanssa.  Future Dialogin tarjoaman teknologian avulla voimme kerätä laajasti erilaisia näkemyksiä asiakkaidemme strategisen päätöksenteon tueksi, projektin aikana ja sen jälkeen. Asiakas saa samasta paikasta strategiatyöhön liittyvän osaamisen ja ohjauksen sekä organisaatiolleen räätälöidyn osallistamis- ja vaikuttamistyökalun. Työkalu toimii myös kaksisuuntaisena kanavana mahdollistaen datan keräämisen lisäksi strategiaan liittyvien keskeisten päätösten tiedottamisen ja viestinnän.

Kumppanuutemme mahdollistaa strategiaan liittyvän keskeisen tiedon keräämisen ja analysoinnin sekä sen muuntamisen strategiatyössä hyödynnettävään muotoon. Esimerkiksi kuntapuolella toimivalla organisaatiolla on mahdollisuus kuunnella alueen asukkaita ja saada strategiatyöhönsä arvokasta näkemystä. Yrityspuolella yhdistävänä tekijänä on erityisesti henkilöstön osallistaminen strategian laatimiseen sen onnistuneen jalkauttamisen varmistamiseksi. Jos työntekijät eivät tunne yrityksensä strategiaa, he eivät myöskään vie sitä eteenpäin organisaation arjessa.”

Lotta Takala

Associate Consultant

Capful

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.