please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

HollolaNyt

HollolaNyt

26/4/17

Haastattelimme Hollolan hallintopäälikkö Kaija Mannista kunnan HollolaNyt-sovelluksesta. Sovelluksessa julkaistiin ensimmäiset sisällöt lokakuussa 2016 ja nyt on aika kuulostella, kuinka heillä on mennyt.

Ihan ensimmäiseksi, mikä on HollolaNyt?

HollolaNyt on Hollolan kunnan oma mobiilisovellus, joka on tehokas ja nopea viestinnän väline ja samalla kuntalaisten osallistamisen väline. Sillä on muun muassa julkaistu erilaisia tiedotteita, viimeisimpänä kuntavaaleihin liittyen. Lisäksi sitä kautta on tehty myös useita kyselyjä esimerkiksi varhaiskasvatuspalveluihin, kaavoitukseen ja kuntakeskuksen kehittämiseen liittyen.

Miksi halusitte kokeilla tätä uutta kanavaa osallistamiseen ja päätöksentekoon?

Sovellus on helppokäyttöinen sekä meille kunnan henkilöstölle, että kuntalaisille. Sillä saadaan nopeasti tiedotettua kuntalaisille erilaisista ajankohtaisista asioista sekä ikäryhmittäin, että alueittain kohdennettuna. Saamme myös nopeasti vastauksia valmistelun ja päätöksenteon tueksi koskien erilaisia valmistelussa olevia asioita.

Haluamme ottaa kuntalaiset mukaan asioiden valmisteluun jo hyvin aikaisessa vaiheessa; kuntalakikin velvoittaa osallistamaan kuntalaisia ja lisäämään valmistelun avoimuutta.

HollolaNytin kautta tavoitamme paremmin nuoria ja etenkin sellaisia henkilöitä, jotka eivät välttämättä halua tai ehdi tulla paikan päälle esimerkiksi erilaisiin työpajoihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin.

Haluamme olla kuntien etujoukossa kokeilemassa uusia innovaatioita sekä modernia teknologiaa ja samalla luoda positiivista kuntaimagoa.

Olemme sitä mieltä, että kuntalaiset sitoutuvat paremmin päätöksiin, kun he ovat itse päässeet vaikuttamaan asioiden valmisteluun.

Millaisia kysymyksiä ja mitä tietoa/tiedotteita käyttäjät ovat tähän mennessä sovelluksen kautta saaneet?

Hyvin monenlaisia liittyen kunnan talouteen, kaavoitukseen, kunnan eri osa-alueiden kehittämiseen, palvelujen kehittämiseen ja kuntavaaleihin. Olemme osallistaneet myös nuoria kysymällä esimerkiksi kouluruoasta.

Onko käyttäjien vastauksilla ollut jotain vaikutuksia Hollolassa?

Kaikilla vastauksilla on ollut vaikutuksia. Vastauksista on saatu hyödyllistä tietoa siitä mihin suuntaan palveluja ja kunnan alueita tulee kehittää.

Olemme huomanneet, että saamme HollolaNytin kautta enemmän vastauksia kuin perinteisten nettikyselyjen kautta. Tämä on yllättänyt meidät positiivisesti.

Tiedotamme HollolaNytissä myös siitä, millaisia vastauksia olemme kyselyihin saaneet ja kuinka niitä on hyödynnetty.

Kuinka sovellusta hyödynnetään jatkossa, millaista sisältöä on luvassa?

”Vain taivas on rajana”. Yritämme ideoida mahdollisimman monipuolista käyttöä sovellukselle ja kyselemme vertaistukea muilta vastaavan sovelluksen käyttäjiltä ja muilta kaupungeilta. Monikanavaisuus on nykypäivän trendi esimerkiksi juuri tiedottamisessa ja sen vuoksi HollolaNyt tulee jatkossa varmasti säilyttämään paikkansa kunnan viestinnän ja osallistamisen välineenä.

Kaija Manninen

Hallintopäälikkö

Hollolan kunta...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.