please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Future Dialog X Innokampus

Future Dialog X Innokampus

2/11/17

Future Dialog:lla on ilo esitellä uusi kumppani nimeltään Innokampus. Innokampus on innovoinnin ja osallistamisen edelläkävijä, joka on toiminut pitkään myös kunta- ja kaupunkisegmentissä. Haastattelimme Innokampuksen toimitusjohtajaa, Rami Saarniahoa, innovaatiotoiminnan joukkoistamisesta.

Innokampuksen perustekemiseen kuuluu ideointi ja innovoinnin joukkoistaminen. Olette onnistuneet aktivoimaan toimintanne kautta jo 200 000 ihmistä ympäri maata kehittämään ideoita ja ratkaisuja. Mikä on toimintanne ydin ja miten saatte noin laajoja joukkoja liikkeelle?

 

Olemme uudenlainen innovaatiotalo ja businesskiihdyttämö. Tuotamme asiakkaillemme konkreettisia ratkaisuja törmäyttämällä erilaisia ajatuksia keskenään ja osallistamalla ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita uudenlaiseen toimintaan. Olemme rakentaneet verkostoamme jo 7 vuoden ajan aktivoimalla ja osallistamalla nuoria näkemysten tuottamiseen, ideointiin, kehittämistoimintaan sekä tuote- ja palveluinnovointiin.

 

Osallistamiseen ei ole mitään helppoa oikotietä. Ensinnäkin pitää tietää ja ymmärtää mitkä asiat liikuttavat ihmisiä ja mitkä puolestaan innostavat  ja motivoivat parhaiten. Toiminnan organisointi hajautetusti antaa myös edellytykset toiminnan leviämiselle myös “itsekseen”. Mitään ei ole kuitenkaan saatu ilmaiseksi vaan jalkatyötä on tullut tehtyä nöyrästi ja peräänantamattomasti. Kun kriittinen massa on saatu liikkeelle, on innostuneiden osaajien käyttö "lähettiläinä" todella toimiva malli! Vertaistoimija tekemisen innostajana ja levittäjänä toimii yllättävän hyvin, kun vain toteutus on suunniteltu ja organisoitu huolellisesti.

 

Tietysti tässä on hyvä muistaa, että nuo 200 000 ihmistä eivät ole samanaikaisesti aktiivisesti mukana toiminnassamme. Luku on saatu näiden seitsemän vuoden aikana toimintaamme osallistuneista henkilöistä, joista osa on ollut vain kerran ja osa taas useamman kerran mukana. Heidät kaikki on innostettu osallistumaan joko oman tai annetun tehtävän ratkaisuideointiin ja toteutukseen tavalla tai toisella. Isojen joukkojen osallistamisessa on kyse hajautetusta ja itseään ylläpitävän toiminnan säätelystä ja hallinnasta. Sekin on yksi meidän taikatemppuja.

Olette toimineet kuntien ja kaupunkien kanssa jo vuosia. Mitkä ovat olleet oman näkemyksesi mukaan suurimpia osallistamisen haasteita kyseisessä asiakassegmentissä?

 

Olemme tehneet kuntien ja kaupunkien kanssa yhteistyötä jo pitkään. Olemme auttaneet kuntia ja kaupunkeja luomaan tapahtuma- ja toimintaympäristöjä opiskelijoiden osallistamista varten. Näissä toimintaympäristöissä kaupungin elinvoimahanketta on kehitetty yritysten ja osaavien nuorten yhteistoiminnan tuloksena. Tämä muodostaa kokonaisuuden, joka on hyödynnettävissä kaikkiin ikäryhmiin.

 

Osallistaminen on määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä, jossa ei ole vain yhtä ratkaisua. Kuntien ja kaupunkien suurimmat haasteet ovat skaalautuvien ratkaisujen löytäminen. Ongelmana usein on resurssien puutteessa puolitiehen jäänyt ratkaisu, joka heijastaa sitä, että ratkaisua ei ole kyetty rakentamaan joustavaksi ja itseään ylläpitäväksi. Isoin haaste osallistamisen edistämisessä on tehtävän monialaisuus. Koska osallistamisessa on kyse niin psykologiasta, teknologiasta, viestinnästä, metodiikasta kuin myös organisoinnistakin, on toimivan osallistamisekosysteemin rakentaminen kenelle tahansa haastavaa. Sitä ei pelkällä viestintätoimiston interventiolla ratkaista. Mutta sitten, kun hyvä resepti on löytynyt, se saattaakin olla yksinkertaisempi kuin voidaan uskoa.

 

Innokampuksen viestinnässä korostuu jatkuvasti ideoiden tuottaminen ja innovaatioaihiot, mikä on näiden merkitys kuntien ja kaupunkien osallistamisessa?

 

Kansainvälisten ja kotimaisten tutkimusten mukaan sisäisen motivaation syttyminen on paras keino osallistaa ihmisiä toimintaan. Osallistamisessa pätevät samat ihmisen käyttäytymistä ohjaavat perusteet kuin missä tahansa toiminnassa tai päätöksenteossa. Kun etsimme koukuttavia keinoja aktivoida ja motivoida ihmisiä, on vedottava ihmisten luonnollisiin perustarpeisiin helpolla, nopealla ja intohimoa hyödyntävällä tavalla.

 

Kehittämämme osallistamismalli perustuu yhteen hyväksi huomattuun tapaan: ihmiset rakastavat sitä, kun heidän ideoitaan ja ajatuksiaan rakastetaan. Ihmiset inhoavat puolestaan tapaa, jolla heidän mielestään hyvä ajatus ei saa huomiota tai sitä ei haluta tai osata edistää ja käsitellä. Olemme työstäneet tästä näkökulmasta oman osallistamistapamme ja luoneet keinon tehostaa ja avustaa ihmisten ideoiden käsittelyä läpinäkyvästi ja palkitsevasti. Kun omaa tai oman vertaisryhmän ideaa edistetään esimerkiksi erikseen tehtävään koulutetun tiimin toimesta, kokevat ihmiset tulleensa kuulluksi ja haluavat jatkossakin osallistua toimintaan.

 

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.