please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Kansanvaltaa kännykällä

Kansanvaltaa kännykällä

16/8/16

Helmikuussa 2014 Ukrainassa tapahtui vallankumous. Presidentti Viktor Janukovytš erotettiin. Tätä edelsi kuukausien mielenosoitukset ja väkivaltaisuudet. Yli sata ihmistä menetti henkensä.

Kansalaiset osoittivat mieltään, koska he olivat tyytymättömiä. Tyytymättömyys kohdistui Ukrainan johtoon, korruptioon ja talouden ongelmiin.“Viimeisen parin vuoden aikana tilanne Ukrainassa on muuttunut hitaasti parempaan suuntaan. Valta on vaihtunut, ja olemme kokeneet demokraattisempia vaaleja sekä monien instituuttien vanhat johtajat ovat väistyneet uusien tieltä”, kuvaa Olena Gunko, länsi-ukrainalaisen Lvivin kaupungin instituutin aluekehitysjohtaja. “Tietysti ongelmia löytyy edelleen. Kehitystä on silti nähtävissä, monin eri tavoin. Uskoisin sen johtuvan sähköisen hallinnon ja sähköisen demokratian kehityksestä ja siihen liittyvistä projekteista. Suurimmassa osassa tapauksista ihmisten ei enää tarvitse mennä tiettyyn virastoon saadakseen sertifikaatteja tai todistuksia, vaan asiat voi hoitaa verkossa. Vähentämällä tarvetta käydä näissä virastoissa on pystytty vähentämään myös korruptiota, ja ihmisten luottamus hallitusta kohtaan on parantunut”, Gunko jatkaa.

Demokraattinen Ukraina?

Demokratiaa mittaavassa indeksissä Ukraina on sijalla 92, kun mittauksessa on mukana 167 maata. Suomi on kahdeksannella sijalla. Voiko Ukrainaa pitää demokraattisena maana? “Ukrainan demokratian taso on monimutkainen kysymys. Erilaisia arviointeja katsoessa täytyy myöntää, ettei Ukraina ole parhaassa mahdollisessa asemassa. Kuitenkin, jos kysyy henkilökohtaista mielipidettäni, sanoisin demokratian tason olevan korkeampi, kuin mitä arviot sanovat”, toteaa Gunko. Lvivin hän nostaa johtavaksi kaupungiksi, kun puhutaan demokratiasta ja kaupunkilaisten osallistamisesta päätöksentekoon Ukrainassa. Kaupunki tunnetaan edelläkävijänä paikallishallinnon kehittämisessä, ja se on yleensä paikka, jossa uusia palveluja ja toimintamalleja pilotoidaan. Sillä on hyviä kokemuksia projekteista, joissa kaupungin palveluita on digitalisoitu. Suurin osa projekteista, jotka liittyvät sähköiseen hallintoon tai sähköiseen demokratiaan starttaavat Lvivin kaupungista. Kaupungin avoimuus näkyy projekteista kuten Avoin budjetti, josta käy ilmi kuinka paljon kaupungin varoja on käytetty ja mihin, sekä Sähköiset hankinnat, jossa luetellaan kaupungin osastot ja heidän hankintansa ja keneltä hankinnat on tehty ja kenellä urakat on teetetty.

Lviv City Dialog -sovellus

Kansa vaikuttaa, kaupunki tiedottaa

Suomalainen Future Dialog on julkaissut Lvivin kaupungille sovelluksen, jonka avulla asukkaat pääsevät vaikuttamaan kaupungin päätöksiin ja antamaan palautetta sekä saavat ajankohtaista tietoa esimerkiksi tietöistä ja tärkeistä tapahtumista. Sovellus julkaistiin kesäkuun puolivälissä, ja kaupunki on jo nyt saanut yli 80 000 palautetta ja vastausta sen avulla. “Käytämme sovellusta kerätäksemme tilastoja esimerkiksi julkisen liikenteen käytöstä, asuinpaikasta ja asukkaiden ikäjakaumasta ja sukupuolesta. Sovelluksen avulla luomme asukkaille lyhyitä kyselyjä, joilla saamme tietoa muun muassa kaupungin jätteenkeräyksen sujuvuudesta. Olemme myös kysyneet kaupunkilaisilta haluaisivatko he, että Euroviisut järjestettäisiin kaupungissa ensi vuonna”, kertoo aluekehitysjohtaja Olena Gunko.

“Kuuntelemme myös ihmisten omia ideoita esimerkiksi siitä, kuinka puistoaukio pitäisi heidän mielestään kunnostaa. Rajoitamme tiedon määrää, jota jaamme asukkaille; keskitymme tiedottamaan kaupunkilaisia asioista ja tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä tai aikatauluihinsa. Näitä asioita voivat olla esimerkiksi teiden tulviminen tai katkokset veden tai sähkön jakelussa.”

Kuinka suomalaisyritys päätyi digitalisoimaan ukrainalaista paikallisdemokratiaa?

“Olemme aikaisempien projektien aikana hyödyntäneet ukrainalaisia koodareita ja olleet todella tyytyväisiä heidän työhönsä. Näiden kokemusten pohjalta päätimme perustaa oman toimiston Lvivin kaupunkiin. Siellä luomiemme kontaktien kautta pääsimme esittelemään kaupungin päättäjille Porukka-sovellusta, jonka avulla Lahden kaupunki osallistaa asukkaitaan päätöksentekoon. Kerroimme, minkälaisia tuloksia Lahdessa on saavutettu, ja he kiinnostuivat pilotoimaan omaa sovellusta Lvivin kaupungissa”, kertoo Future Dialogin perustajiin kuuluva Niko Porkka.

Yritys on luonut sovelluksen, jonka avulla yhteisöt voivat ottaa jäsenensä mukaan päätöksentekoon. Porkka uskoo, että digitaaliset kanavat mahdollistavat ihmisten helpomman osallistumisen vaikuttamiseen ja tuovat päätöksenteon lähemmäs yhteisön jäseniä. “Sovellustemme avulla asiakkaamme ovat saaneet tämän vuoden puolella yli 250 000 vastausta, kehitysehdotusta, palautetta ja ideaa. Vuonna 2020 jokaisessa Suomen kunnassa asukkailla tulisi olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa älypuhelinsovelluksella”, Porkka visioi.

Kesän aikana Future Dialog sai valmiiksi rahoituskierroksen, jonka avulla yritys kasvaa kansainvälisille markkinoille. Vuoden loppuun mennessä tavoitteena on löytää ensimmäiset asiakkaat muista Pohjoismaista. “Suomi on kotimarkkinamme, ja täällä olemme saaneet hyvää jalansijaa. Tavoitteemme on kuitenkin kasvaa nopeasti kansainväliseksi. Ukrainan lisäksi olemme neuvottelemassa ensimmäisistä asiakkuuksista useissa eri Euroopan maissa”, valaisee Porkka yhtiön tulevaisuudesta.

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.