please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Kolme kaupunkia ja kolme luovaa tapaa hyödyntää osallistamissovellusta

Kolme kaupunkia ja kolme luovaa tapaa hyödyntää osallistamissovellusta

26/2/2018

26/2/18

Me Futurelaiset olemme kiinnostuneita siitä, kuinka asiakkaamme hyödyntävät sovelluksiaan sidosryhmiensä osallistamisessa. Halusimme esitellä teille kolme kuntaa, jotka ovat eri tavoin ottaneet kaupunkilaisia mukaan päätöksentekoon.     

Oulun kupeessa sijaitseva Liminka on käyttänyt Kaiku-nimistä sovellusta osallistamiseen joulukuusta 2017 asti. Kyselyitä on julkaistu useita eri teemoihin liittyen. Liminka on hyödyntänyt sovellustaan esimerkiksi tulevan kuntastrategian hiomiseksi. Kunta on kerännyt sovelluksen avulla mielipiteitä ja palautteita liittyen erilaisiin polttaviin aiheisiin. Julkinen liikenne, elinympäristöt, kaupungin järjestämät tapahtumat, vapaa-aika, hyvinvointi ja julkiset palvelut ovat paljon mielipiteitä keränneitä aiheita. Liminka on julkaissut viikoittain uusia kysymyssettejä liittyen edellä mainittuihin teemoihin ja sillä tavalla kerännyt tuhansia vastauksia sadoilta kuntalaisilta. He halusivat kysyä myös suoraan liminkalaisilta mikä on heidän mielestään tärkein asia, jota Limingassa tulisi kehittää. Kun vastaukset näistä strategiakysymyksistä saadaan kerättyä, alkaa uuden strategian laatiminen kuntalaisten mielipiteiden pohjalta.

 

Liminka on hyödyntänyt Kaikua kunnan omassa markkinoinnissa. He halusivat rohkaista ihmisiä jakamaan ”Koko Liminka tanssii”-videota sosiaalisessa mediassa ja samalla markkinoida kaupunkia ja sen tarjoamia mahdollisuuksia ja palveluita. Katso video tästä:

MunJäke in Action

Yksi uusimmista asiakkaistamme, Järvenpää, on käyttänyt sovellusta mm. kaupungin nuorten osallistamiseen. Kaupunki otti haasteen vastaan, yleensä nuoret ovat olleet haastava kohderyhmä saada mukaan kaupungin päätöksentekoon. Järvenpääläiset totesivat mobiilisovelluksen olevan helpoin tapa tavoittaa nuoret, koska nykyään monet heistä viettävät aikansa älypuhelin kädessään. Helpointa on siis tavoittaa nuoret heille tutuimman kanavan kautta. Järvenpää loi nuorisokyselyn ja kiersi eri oppilaitoksissa promoamassa sovellusta ja tällä tavoin saatiin osallistettua myös nuoret päätöksentekoon. Kyselyn teemana oli nuorten visio vuodelle 2030. Millainen olisi tulevaisuuden koulu ja millaisia teknologioita heillä voisi esimerkiksi tulevaisuudessa olla hyödynnettävänään?

Järvenpää on ottanut esimerkillisesti nuoret mukaan päätöksentekoon, usein kaupunkien päätöksiä tehdessä heidät saatetaan unohtaa, vaikka he ovat kaupungeille tärkeä kohderyhmä.

Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä me haluamme esitellä teille Seinäjoen kaupungin Rinki-nimisen sovelluksen. Rinkiä on käytetty aktiivisesti kaupungin viestinnän tehostamiseksi. Viimeisimpänä Ringissä oli kyselyitä siitä, kuinka kaupunki voisi viestiä ja kommunikoida paremmin kaupunkilaisten suuntaan; mitä eri kanavia tulisi käyttää ja tulisiko kaupungin käyttää esimerkiksi videoita viestinnässään. He kokeilivat videon hyödyntämistä viestinnässä konkreettisesti lisäämällä kuvaamansa videon sovellukseen ja kysymällä katsojien eli kaupunkilaisten kommentteja siitä. Esimerkkivideossa kuvattiin ajankohtaisesti lumenaurausprosessia, kuinka se hoituu kaupungin puolesta ja paljonko se maksaa. Katsojat saivat sitten kertoa mielipiteensä videon hyödyllisyydestä.

Seinäjoen Rinki

Viestinnän keinojen kartoitus ja tehostaminen on huikea idea. Usein oletetaan liian helposti, että jo käytössä olevat kanavat ovat niitä kaikkein tehokkaimpia. Suoraa kohderyhmältä kysyminen aiheesta on kuitenkin paras keino selvittää se, että mitkä ovat lopulta ne kaikkein tehokkaimmat ja mieleenpainuvimmat tavat viestiä kaupunkilaisten suuntaan.

 

Ja mitä me tästä opimme?

Osallistamissovellusta ja selainpohjaista hallintapaneelia voidaan hyödyntää kunnissa monin eri tavoin. Luovalla viestinnällä ja monipuolisilla sisällöillä voidaan tavoittaa moninkertainen määrä vastaanottajia eri kohderyhmistä, jolloin saadaan laaja kattaus eri näkökulmia eri aiheisiin.

Seuraa meitä Facebookissa ja Twitterissä, ja lue lisää Future Dialogista 

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.