please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Kuntalaiskokemus kuntoon osallistumisen kautta

Kuntalaiskokemus kuntoon osallistumisen kautta

5/2/19

Tulevaisuuden kunta näyttäytyy käydyissä keskusteluissa avoimena, osallistavana ja mahdollistavana verkostotoimijana, jossa asukkaalla on moninaisemmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan kuntalaiskokemukseensa. Osallistuminen ja vaikuttaminen tulee jatkossa tapahtumaan entistä enemmän verkossa. Virallisella osallistumisella eli kunnallisvaaleissa äänestämisellä, kuulemisilla  ja muutoksenhaulla on toki vahva ja välttämätön roolinsa jatkossakin. Kyse onkin epävirallisen osallistumisen ja avoimuuden murroksesta, joka tarvitsee uudet toimivat välineensä.

Mutta palataanpa käsitteeseen kuntalaiskokemus. Asiakaskokemus - toki tärkeä, mutta liian suppea. Asukaskokemus, viittaa liiaksi asumiseen ja rajaa muita toimijoita pois. Hyvä, kokonaisvaltainen kuntalaiskokemus voisi olla vaikkapa kokemus kuuluvuudesta paikallisyhteisöön, sen laadukkaiksi koetut palvelut sekä osallistuminen tämän paikallisyhteisön toimintaan vaikuttamalla asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Kun kuntalaiskokemus on hyvä, kokee kuntalainen veronmaksun legitiimiksi. Hän saa rahoilleen vastinetta, konkreettisesti ja kuvainnollisesti.

Kuntaiskokemus on kokijansa mukainen. Joidenkin kohdalla suhde kotikuntaan on hallinto- ja valtalähtöinen, kunta yhtä kuin vaakuna ja oma lautakuntapaikka. Jonkun suku on juurtunut paikkakunnalle sukupolvia sitten. Toisille kunta tarkoittaa lähinnä postinumeron perässä olevaa kirjainsarjaa ja lapsen päivähoitopaikan tarjoajaa, työpaikkakin on naapurikunnassa. Näille kunta on etäinen, ja kokemuksen laatu perustuu lähinnä käytetyn palvelun toimivuuteen.  Silmämääräisesti arvioituna tämä viimeinen ryhmä on suurin. Ei hieman virastonmakuinen kuntaorganisaatio herätä samaistumisen tarvetta ja yhteisöllisyyden kokemuksia siinä suuressa enemmistössä joka ei kunnallishallintoa tai -politiikkaa aktiivisesti harrasta.

Rakentamalla uusia osallistumisen välineitä, toimintatapoja ja avoimuuden kulttuuria päästään monipuolistamaan ja parantamaan kuntalaiskokemusta ja tukemaan kunnan siirtymää poispäin hallinto-organisaatiosta, kohti itsehallinnollista yhteisöä.

Kuntasektori elää mielenkiintoisia aikoja.

Riku Siren

Member of Future Dialog advisory board

1.2.2019

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.