please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Mitä kahdeksan kysymystä taloudesta opetti minulle?

Mitä kahdeksan kysymystä taloudesta opetti minulle?

7/10/16

Mitä kahdeksan kysymystä taloudesta opetti minulle?

Lahden kaupungin ensi vuoden budjetti on 5,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuinka lahtelaiset tasapainottaisivat budjettia; ollaanko valmiita korottamaan maksuja ja veroja, vai halutaanko vaihtoehtoisesti karsia investointeja ja palveluja? Näihin haasteisiin lahtelaiset pääsivät vastaamaan Porukka-sovelluksen avulla.

Valittaminen on helppoa ja jälkiviisaus on halpaa. Päätösten tekeminen tulevaisuuden sumun keskellä on haastavaa. Siksi on hieno asia, että porukkalaiset pääsivät miettimään minkälaista päätöksenteko kaupungin budjettiin liittyen on. Monessa kysymyksessä oli tarjolla vain huonoja vaihtoehtoja: kummasta säästäisit ja kumpaa veroa korottaisit. Päätöksiä, joita kukaan poliitikko tai virkamies ei mielellään tee.

Vaikka osa vastakkainasetteluista vaikutti keinotekoisilta, opetti ne sen, että budjetti on kokonaisuus ja kaupungin kirstu ei ole pohjaton. Välillä rahan laittaminen tähän on suoraan pois tuolta. Kummasta itse olisit valmis säästämään: liikuntapalveluista vai talvikunnossapidosta?

Kahdeksan kysymystä taloudesta opetti myös sen, että porukkalaiset ovat pragmaattisia ja haluavat säilyttää kaupungin peruspalveluiden kuten kirjaston, liikuntapaikkojen ja nuorisotilojen aukioloajat nykyisellä tasolla. Investointipuolella 82% lahtelaisista pitää tärkeimpänä kohteena koulujen peruskorjaamista. Se on luku, joka antaa seuraavalle valtuustolle selkänojaa tehdä kaivattuja investointeja kouluinfraan.

Millä sitten taloutta pitäisi tasapainottaa? Korottamalla maksuja, lainarahalla, leikkaamalla palveluja vai korottamalla veroja. Vaihtoehdot jakoivat vastaajat lähes neljään yhtä suureen leiriin. Selvää on, että on seuraavan valtuuston valitsema talouden tasapainotustapa mikä tahansa, ratkaisuun tyytymättömiä löytyy. Se tosin ei ole mikään uutinen kunnallispolitiikassa.

Lahti jatkaa keskustelua taloudesta ja kaupungin tulevaisuudesta 11.10 klo 18 Fellmannia-Kampuksella. On mielenkiintoista nähdä kuinka suuri määrä osallistujia saapuu tapahtumaan. Ainakin se on jo valmiiksi ihmisillä mielessä ja heillä on muodostunut jonkinlainen mielipide siihen kuinka taloutta tulisi hoitaa tulevaisuudessa.

Kahdeksan kysymystä taloudesta oli loistava kysymyssarja Porukka-sovelluksessa. Toivottavasti Lahti jatkaa asukkaiden osallistamista talousteemalla myös tulevaisuudessa, ja laajentaa käsittelyä avoimen budjetin suuntaan. Mihin Porukka investoi, kun heille allokoidaan oikea siivu budjetista?

Lisätietoa kyselystä saat Lahden kaupungin sivuilta.

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.