please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Miten markkinoida uutta osallistamissovellusta?

Miten markkinoida uutta osallistamissovellusta?

11/10/17

Asukkaat haluavat osallistua kuntansa päätöksentekoon ja kehittämiseen. Kuntalaiset myös mielellään tarttuvat haasteisiin ja tuovat äänensä kuuluviin, kunhan heille annetaan työkalu siihen. Future Dialog tarjoaa esim. kaupungeille ja kunnille osallistumissovellusta, jonka avulla kuntalaisten on helppo kertoa oma kantansa kaupungin ja sen palveluiden kehittämiseen liittyen.

Kuvitellaan tilanne, jossa olette juuri ostaneet kunnallenne osallistamissovelluksen. Ostopäätöksen synnyttyä pitäisi myös hahmotella ensiaskeleita sovelluksen lanseeraamiseksi. Mistä kannattaisi aloittaa?

 
Ennakkomarkkinointi

Käyttäjiä kannattaa alkaa aktivoida jo ennen sovelluksen julkaisua. Aiheuttamalla pientä pöhinää jo ennakkoon sovelluksen ympärille varmistetaan käyttäjien mielenkiinto sovelluksen lataamiseksi, kun se on saatavilla sovelluskaupoista. On hyvä, että ihmiset tietävät jo etukäteen mitä tulevan pitää. Osallistamissovellukset on kehitetty sitä varten, että kaupunkien sidosryhmät tuodaan yhteisen kehittämisen keskiöön. Arvolupausta on hyvä lähteä rakentamaan mahdollisimman hyvissä ajoin.

 Mielenkiintoa voi herätellä esimerkiksi järjestämällä sovellukselle nimikilpailu. Useilla asiakkaillamme on kokemusta sovelluksen nimikilpailun järjestämisestä ja esimerkiksi Seinäjoen Rinki ja Joensuun Puro sovellukset ovat saaneet nimensä tällaisen nimikilpailun tuotoksena. Esimerkiksi Facebookin ja Twitterin hyödyntäminen nimikilpailun järjestämisessä kannattaa, koska yleensä sosiaalisesta mediasta löytyy jo valmiiksi aktiivisia kansalaisia. Samoja kanavia on hyvä hyödyntää myös jatkossa yhteisöltä kerätyn tiedon palauttamiseen sovelluksen käyttäjille. Näin saadaan dialogi pysymään aktiivisena ja palkitsevana kun suuri yleisö ymmärtää myös muiden vastaajien näkökulmia.

Sovelluksen julkaisu

Kun sovellus on valmis ja julkaistu, kannattaa pitää huoli siitä, että sovelluksessa on jo valmiiksi sisältöä. Käyttäjä pääsee heti aktivoitumaan ja vastaamaan kysymyksiin ja ymmärtää samalla, miten sovellus toimii ja mihin sovellusta on tarkoitus jatkossa käyttää. Kannattaa heti alkuun kysyä myös muutama kohdentava kysymys, esimerkiksi käyttäjän ikäryhmä ja asuinpaikan postinumero. Näiden kysymysten avulla voi myöhemmin kartoittaa käyttäjien ikäjakaumaa ja kohdentaa sisältöä eri alueiden asukkaille.

 Sovelluksesta kannattaa pitää haloota. Kaupungin sivuilla oleva artikkeli tai tiedote latauslinkkeineen, Facebook, Twitter ja Instagram ajavat tässä tapauksessa hyvin asiansa. Paikallislehdetkin yleensä tarttuvat tällaisiin aiheisiin, kun kaupunki tuo asukkailleen uuden tavan vaikuttaa, on se uutisoimisen arvoista. Myös erilaisilla maksullisilla mainoskampanjoilla tai videoilla voi tuoda myös buustia latauksiin. Kampanjoita voi aktivoida helposti tarjoamalla niihin myös palkintoja, joiden avulla voidaan tutustua kunnan palveluihin.

 Sovellusta julkaistaessa on tärkeää kertoa käyttäjille mistä sovelluksessa on kyse. Selittää miksi kaupunki haluaa osallistaa asukkaitaan juuri tällaisen kanavan kautta ja missä tulokset ovat nähtävissä ja miten ne käytännössä vaikuttavat?

 Käyttäjille on annettava syy jatkaa aktiivista vuorovaikutusta kaupungin kanssa.

Jatkuva vuorovaikutus käyttäjien kanssa

 Kun sovellus on ollut käytössä jo jonkin aikaa ja suuret lanseerauskampanjat ovat päättyneet herää kysymys; kuinka käyttäjien mielenkiinto saadaan pidettyä yllä?

Tyhjä sovellus ei houkuttele ketään, joten huolehdi siitä, että sovelluksessa julkaistaan säännöllisesti uutta sisältöä. Sisällöissä vain taivas on rajana, julkaise käyttäjille tiedotteita heitä kiinnostavista tapahtumista ja hyödynnä kohderyhmiä. Suunnittele julkaisukalenteri. Ei kymmentä kyselyä kerrallaan, vaan järjestelmällisemmin yksi kerrallaan. Ajattele itsesi sovelluskäyttäjän rooliin. Millaista sisältöä haluaisit ja milloin? Millaisiin kyselyihin haluaisit itse osallistua?

Kysele, osallista ja sitouta. Jaa myös kyselyiden tuloksia käyttäjille hyödyntäen automaattista raportointia. Todista osallistujile, että juuri heidän mielipiteellään on merkitystä.

Anna käyttäjien ideoida vapaasti. Anna mahdollisuus antaa palautetta myös aihealueiden ulkopuolelta. Vastaa palautteisiin ja ole aktiivinen.

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.