please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Osallistaminen palveluna

Osallistaminen palveluna

17/10/17

Kuntalaisten osallistaminen vaatii paljon vaivannäköä, koordinointia ja erilaisten kanavien monipuolista hyödyntämistä. Mielipiteiden ja ideoiden keräämisessä on juututtu vanhoihin ja kuluneisiin tapoihin. Kuulemistilaisuudet ja netissä olevat kyselylomakkeet keräävät lähes poikkeuksetta aina sen saman yleisön, joka harvemmin on kovinkaan laaja. Monipuolisista mielipiteistä ja näkökulmista on auttamaton pula ja vain tietyt ikäluokat korostuvat. Kuntalaisten osallistamisen pitäisi olla yhdessä kehittämistä sen sijaan, että kunta kuuntelee kerrasta toiseen vain samoja naamoja ja samoja näkemyksiä. Kunta koostuu erilaisista yhteisöistä. Miksei kaikkien mielipiteitä silti oteta huomioon, kun kehitetään kuntaa ja palveluita? Yhteisöissä piilee asiantuntijuus ja osaaminen, miksei heitä siis kuunnella aktiivisesti päätöksenteossa?

Nykyään ongelmana tuntuu olevan ajanpuute. Asukkailla harvemmin on aikaa osallistua kuulemistilaisuuksiin tai muihin työpajoihin. Erilaisilla tilaisuuksilla kyllä tavoitetaan tiettyjä kohderyhmiä, mutta massat jäävät silti niiden ulkopuolelle. Yhteisöiltä ei kerätä laajasti mielipiteitä ja ne jäävät pimentoon ja pahimmassa tapauksessa vain tietyt ryhmät saavat tahtonsa läpi kerta toisensa jälkeen.

Aktiiviselle vuorovaikutukselle on siis selkeä tarve. Ei riitä, että asukkaita osallistetaan vain silloin tällöin. Vuorovaikutuksen on oltava jatkuvaa ja dialoginomaista. Kunnan ja sen asukkaiden pitäisi olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Jatkuvuudella voidaan sitouttaa kuntalaiset paremmin päätöksentekoon, vaikuttaminen tulee kuin luonnostaan. Aktiivinen vuorovaikutus kuntalaisten kanssa edellyttää jatkuvaa osallistamisen prosessia ja nykyaikaisia ratkaisuja, joiden avulla tavoitetaan oikeat kohderyhmät vaivattomasti ja joiden kautta kuntalaiset voivat vaikuttaa merkityksellisiksi kokemiinsa asioihin.

Osallistaminen on jatkuva prosessi ja sen toteuttaminen vaatii teknisten ratkaisujen lisäksi riittävää resursointia. Vaikka mobiilisovelluksella osallistaminen on tehty osallistujille mahdollisimman helpoksi, vaatii se kunnalta vielä jonkin verran ponnisteluja onnistuakseen. Niin kuin mikä tahansa muu prosessi.

Näissä tapauksissa Future Dialog voi tarjota asiakkailleen mobiilin osallistamissovelluksen lisäksi myös palvelua, jonka puitteissa kunta saa käyttöönsä myös osaavan käsiparin, jolta hoituu sekä tekninen puoli että tulosten raportointi. Kartoitamme palvelun alussa kunnan olemassa olevat kanavat, osallistamisen keskeiset tarpeet sekä tarpeet tiedon hyödyntämiselle päätöksenteon tukena. Näistä lähtökohdista voimme toimia tiiviissä yhteistyössä kunnan eri toimintojen kanssa ja toimia aktiivisena linkkinä kunnan ja sen eri sidosryhmien välillä. Tuomme sidosryhmät yhteisten asioiden kehittämisen keskiöön.

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.