please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Osallistavaa strategiatyötä Jyväskylän yliopistossa

Osallistavaa strategiatyötä Jyväskylän yliopistossa

23/4/18

Jyväskylän Yliopiston JYUtalk.-sovellus julkaistiin tammikuussa 2018. Haastattelimme yliopiston suunnittelupäällikköä, Jarkko Pirkkalaista, yliopiston uunituoreesta osallistamissovelluksesta.

Mikä on JYUtalk. ja mihin kaikkeen sitä on tarkoitus hyödyntää?

Jyväskylän yliopisto käynnisti strategiatyön tammikuussa 2018. Strategiatyölle asetettiin useita vaatimuksia, joista muun muassa avoimuus, yhteisön osallistaminen ja mahdollisuus osallistua monikanavaisesti johtivat meidät tarkastelemaan erilaisia teknologisia mahdollisuuksia. Tarkastelimme syksyn 2017 aikana useita eri menetelmiä ja kanavia, joista päädyimme Future Dialogiin, joka mahdollistaa laajan vuoropuhelun ja tiedon välittämisen yhteisömme sisällä. Näin syntyi JYUTalk sovellus. Lisäksi olemme käyttäneet skenaarioiden ja tulevaisuuteen vaikuttavien muutosilmiöiden tunnistamiseen ja arvottamiseen Futures Platform -ennakointityökalua.

 

Miksi Jyväskylän Yliopisto halusi tuoda opiskelijoille ja henkilöstölle uuden tavan osallistua yliopiston kehittämiseen ja toimintaan?

Valmistelimme strategiatyön prosessia syksyn 2017 aikana, ja osana valmistelua kartoitimme yhteisöltä näkemyksiä siitä, miten nykyinen strategia vaikuttaa kunkin työhön ja ohjaa toimintaa. Kävi ilmi, että yliopiston strategia koetaan etäiseksi ja se jää jopa tuntemattomaksi suurelle osalle. Meillä on yliopistossa valtavan paljon osaamista, jonka haluamme valjastaa yliopiston tulevaisuuden rakentamiseen, ja toisaalta näemme tärkeäksi, että yhteisömme jäsenet tuntevat strategian, ja voivat itse kiinnittyä siihen. Myös strategiaprosessin aikainen vuoropuhelu on tärkeää.

 

Mitä käyttäjät voivat odottaa sovellukselta, millaisia kyselyitä on alkuun luvassa?

Strategiatyö käynnistyi tammikuussa. Tämän jälkeen JYUTalkissa on ollut mahdollista kertoa yliopiston vahvuuksista ja asioista jotka ovat hyvin ja joita pitää vaalia. Samoin JYUTalkin kautta on voinut antaa kehittämisajatuksia siitä, mitä meidän tulisi uudistaa. Tällä hetkellä JYUTalkissa on ensimmäisen vaiheen tuloksia, joita henkilöstö ja opiskelijat saavat kommentoida. Seuraavissa vaiheissa siellä tulee olemaan yliopistomme skenaariointiin liittyviä kortteja ja myöhemmin keväällä tavoitetilatyötä tukevia osioita. Olemme myös suunnitelleet käyttävämme JYUTalkia yliopiston arvojen keskusteluttamiseen osana strategian laatimista.

 

Miten sovelluksella kerätyt vastaukset vaikuttavat ja näkyvät tulevaisuudessa?

Strategiatyö on prosessi, jossa on ennalta määritellyt ja viestityt vaiheet. Kustakin vaiheesta tehdään dokumentaatio, joka on yhteisölle saatavilla. JYUTalkista ja muutenkin eri kanavilta tullut tietopohja on tärkeää avata yhteisölle, jotta saamme takaisinkytkennän heidän antamiinsa ajatuksiin. Kaikki ajatukset eivät luonnollisesti ole sellaisia, että ne päätyvät strategiaan, mutta joudumme ja haluamme perustella näitä valintoja. Lisäksi laaja osallistuminen mahdollistaa niin laajan tietomassa, että voimme hyödyntää ”sivuvirtoja” myös muuhun yliopiston toimintaan ja kehittämiseen, kuten opetussuunnitelmatyöhön ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseen.

 

Jarkko Pirkkalainen

Suunnittelupäällikkö

Jyväskylän yliopisto

Tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka osallistavaa mobiilisovellusta voidaan hyödyntää strategiatyössä ja yliopistoympäristössä. Jos haluat kuulla lisää meistä ja kuinka voit osallistaa yhteisöjäsi tehokkaammin, ota yhteyttä!

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.