please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Oulu och Meijän Kaupunni

Oulu och Meijän Kaupunni

14/2/17

Vi gjorde en snabb intervju angående Meijän kaupunni –appen med Pasi Laukka, chef för samhällsaktiviteter i Uleåborg.

Vad är Meijän kaupunni och vad är det tänkt att programmet används till?

"Meijän kaupunni är Uleåborgs stads mobilapp, som ska hjälpa stadens invånare utveckla gemensamma områden. Med hjälp av Meijän kaupunni – programmet kan alla informera Uleåborg stad om sina åsikter. Appen erbjuder också nyttig information om staden!"

Varför ger Uleåborgs stad sina invånare ett nytt sätt att delta i stadens aktiviteter?

"I Uleåborg vill vi att alla invånare, oavsett ålderskategori, är med och utvecklar gemensamma områden. Med Meijän kaupunni – appen kan invånarna delta just på den plats och vid den tid som passar bäst! Det enda som behövs för att engagera sig är att ladda ner programmet till den egna smarttelefonen. Det är ett sätt att delta och vara involverad i utvecklandet av framtidens Uleåborg!"

Vilken typ av frågor och information kan invånarna i det första skedet förvänta sig via appen?

"Det kommer att skapas ett antal intressanta enkäter i vilka man lätt kan delta och invånarna har möjligheten att påverka utvecklingen av sitt eget område. Genom appen kan man också gå med i distributionslistan för regionala aktiviteter, där man kan få inbjudningar och information om möjligheterna att påverka, och information om regionala evenemang som organiseras av invånarna."

Har svaren någon inverkan på Uleåborgs framtid?

"Alla svar beaktas i utvecklingsarbetet. Ett sammandrag av frågorna presenteras på Uleåborgs stads webbplats och svaren beaktas i beredningen och beslutsfattandet i staden."

Pasi Laukka

Chef för samhällsaktiviteter

Uleåborgs stad

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.