please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Resurssiviisas Järvenpää

Resurssiviisas Järvenpää

8/1/19

Järvenpään kaupunki on sitoutunut resurssiviisaustavoitteisiin (ei päästöjä, ei jätettä, ei ylikulutusta vuoteen 2050 mennessä) sekä pyrkii hiilineutraaliksi 2035. Ylätason tavoitteet ovat selkeät, mutta miten ne saavutetaan ja miten asukkaat voivat osallistua ja sitoutua tavoitteiden toteutumiseen?

Ratkaisu

Järvenpään kaupunkikehitys lähestyi asiaa osallistamalla asukkaitaan tiekartan rakentamiseksi kohti tavoitteita. Tiekartan nimeksi tuli Resurssiviisas Järvenpää. Tiekartan avulla konkretisoidaan ja aikataulutetaan kaupungin kestävän kehityksen tavoitteita ja toimenpiteitä.

Osallistaminen edellytti kanavia, jotka tavoittavat asukkaat helposti ja jotka kulkevat asukkaiden mukana jatkuvasti. Future Dialog Oy on toteuttanut Järvenpään kaupungille MunJäke -nimisen osallistamissovelluksen, joka toimii sekä mobiiliapplikaationa että selaimessa kaupungin kotisivulla.

MunJäkessä julkaistiin kaikkiin Tiekartan pääteemoihin (Tutustu kyselyn tuloksiin täällä) liittyviä kysymyksiä ja kysely oli avoinna reilut kaksi viikkoa. MunJäken lisäksi kyselyyn pystyi vastaamaan myös paperilomakkeella Järvenpään Kirjastossa sekä Seutulantalon palvelupisteessä. Vastaajia oli satoja eri kanavien kautta aina 15 vuotiaista yli 75 vuotiaisiin.

Tulokset

Yli 80 % vastaajista tekee resurssiviisaita valintoja arjessaan.Ympäristöystävällisyys nähdään tärkeäksi osaksi kaupungin imagoa ja toimintaa,ja ympäristönäkökulmaa tulisi entisestään vahvistaa. Tärkeimmiksi asioiksi nousivat mm. Tuusulanjärven tilan parantaminen ja asukkaiden kannustaminen kestävien valintojen lisäämiseksi omassa arjessaan. Panostuksia toivottiin pyöräilyolosuhteiden, joukkoliikenteen ja kierrätysmahdollisuuksien parantamiseen. Kestävää kehitystä tulisi edistää myös julkisissa hankinnoissa.

Osallistamisen tuloksena syntyi Kaupungille suuria määriä käyttökelpoista tietoa ja toisaalta asukkaita pystyttiin sitouttamaan kestävään kehitykseen jo aikaisessa vaiheessa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan valmistelussa ja kaupunginympäristötyön kehittämisessä.

Tutustu kyselyn tuloksiin täällä. Tilaa myös Future Dialogin uutiskirja ja pysy ajan tasalla siitä miten kunnat ja muut yhteisöt toteuttavat osallistamista!

Resurssiviisaus, kestävä kehitys,sidosryhmien osallistaminen, kunnat, smart city

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.