please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Tätäkö on paikallisdemokratia?

Tätäkö on paikallisdemokratia?

29/6/16

Tätäkö on paikallisdemokratia, tulin miettineeksi, kun istuin Hollolan kaupungintalolla Strateginen yleiskaava 2040 -tilaisuudessa. Paikalle valtuustosaliin oli saapunut noin 40-50 ihmistä, ja valtaosa väestä oli selvästi eläkeiän ohittanutta. Vaikka Hollolankin väestö varmasti vanhenee vuosi vuodelta, oli ikävinouma huomattava.

Ehkä pahinta oli, että siellä käsiteltiin kaupungin kaavoittamista vuoteen 2040 saakka, eikä asia saanut ollenkaan nuoria aikuisia liikkeelle. Juuri heillehän tämän aiheen tulisi olla tärkeä. Heille on merkitystä, mihin asuinalueisiin panostetaan, millä painotuksilla, mitä se tulee kustantamaan ja mitä se tarkoittaa palveluiden kehitykselle nyt ja tulevaisuudessa.

Tämä ei ole mitenkään erityisesti hollolalainen ongelma, vaan se koskee jokaista Suomen kuntaa. Nuoria ja ruuhkavuosia eläviä asukkaita on todella vaikea saada mukaan osallistumaan asuinkuntansa kehittämiseen.

Ketä kiinnostaa joku kunnan tai kaupungin kehittäminen? Se on hyvä kysymys, johon vastaus on, että todella harvaa. En minäkään ole ollut mitenkään erityisen kiinnostunut asuinkaupunkini asioista. Omalla kohdallani silmäni on avannut työni ihmisten osallistamisen parissa sekä avovaimoni kiinnostus aihetta kohtaan.

Asuinpaikkamme kehittäminen on asia, johon meidät pitäisi saada aktiivisemmin mukaan; Paremmin tietoisiksi käsiteltävistä asioista kuin myös osallistumaan niiden käsittelyyn. Jokaisella meistä on mielipide siitä, voidaanko kaupungin sotepalveluista leikata vai ei. Voidaanko lähikoulu lakkauttaa? Investoidaanko kokonaan uuteen asuinalueeseen vai tiivistetään nykyisiä?

Se toimintamalli, joka kunnissa on käytössä, ei toimi nykyajan ihmiselle. Hän ei halua tulla käskettynä aikana annettuun paikkaan kuulemaan monotonista puhetta, vaan hän haluaa itse päättää, milloin, missä ja miten hän osallistuu. Tulevien kunnallisten prosessien täytyy muuttua palvelemaan paremmin asukkaita!

Päätöksiin liittyvä sisältö täytyy olla selkeässä muodossa, jotta se on helppo ymmärtää. Niistä mielipiteiden kertominen on oltava nopeaa ja yksinkertaista. Kaiken tämän tulee tapahtua niiden laitteiden ja palveluiden kautta, jotka asukas kokee helpoiksi ja mieleisiksi.

Kuulostaa vaikealta. Sitä se varmasti on kunnille. Ei ole helppoa muokata prosesseja, jotka ovat olleet pitkään käytössä. Ei ole helppoa ottaa käyttöön uusia kanavia ja välineitä, jotka muuttavat totuttua.

Vaivan ja muutosvaikeuden kääntöpuolella on tarjolla isoja voittoja: Kasvanutta osallistumista kaikissa ikäryhmissä, parempaa sitoutumista asuinpaikkaan ja sen kehittämiseen. Tiiviimpää yhteisöllisyyttä. Parempaa ja runsaampaa dataa päätösten tueksi. Nopeampia ja ketterämpiä toimintatapoja.

Nämä edellä mainitut ovat asioita, joissa autamme kaikkia Suomen kuntia. Ne ovat niitä, joissa lupaamme onnistumisia jokaisessa Suomen kunnassa.

Loppuun vielä kevennys Hollolan kaavoitustilaisuudesta, jossa paikalla tosiaan oli noin 50 henkilöä. Kun tilaisuudessa tuli aika kommentoida kaavoitusehdotuksia pienryhmissä, paikalta katosi puolet ihmisistä, ja jäljelle jääneestä joukosta tuli yhä rumempi irvikuva paikallisdemokratiasta.

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.