please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Team Porvoo – Porvoo avasi asukkaille oman mobiiliyhteisön

Team Porvoo – Porvoo avasi asukkaille oman mobiiliyhteisön

24/11/17

Porvoon kaupunki tiedottaa 24.11.2017

Porvoon kaupunki on ottanut käyttöön uuden helppokäyttöisen vaikuttamiskanavan. Team Porvoo on mobiiliyhteisö, jonka avulla porvoolaiset ja Porvoon kaupunki voivat yhdessä kehittää unelmien kotikaupunkia. Maksuttoman sovelluksen älypuhelimeensa lataavat asukkaat pääsevät pikakyselyjen kautta vaikuttamaan kaupungin kehittämiseen, ja he kuulevat samalla myös kaupungin ajankohtaisista asioista.

– Saamme Team Porvoo -sovelluksen avulla arvokasta tietoa asukkaiden toiveista ja ideoista. Toivomme, että Porvoosta tulisi näin yhä enemmän asukkaidensa näköinen kaupunki, kertoo viestintäpäällikkö Aino-Marja Kontio. 

– Haluamme tavoittaa mahdollisimman paljon erilaisia asukasryhmiä – myös sellaisia asukkaita, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet kaupungin palveluiden kehittämiseen.

 

Pikakysely liityntäpysäköintialueiden kehittämisestä

Team Porvoo -sovelluksen ensimmäinen pikakysely on avattu. Kysely koskee kaupungin liityntäpysäköintialueiden kehittämistä.

 – Yli 7500 porvoolaista käy töissä pääkaupunkiseudulla tai Porvoon ulkopuolella. Noin 140 bussivuoroa liikennöi päivittäin pääkaupunkiseudulle. Liityntäpysäköinti helpottaa matkustamista pääkaupunkiseudulle julkisen liikenteen avulla, ja julkisen liikenteen käytön lisääminen vähentää puolestaan Porvoon kasvihuonepäästöjen, kuvaa apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.

 – Selvitämme Team Porvoon avulla asukkaiden mielipiteitä kaupungin liityntäpysäköintialueista. Lisäisikö esimerkiksi pysäköintialueen kattaminen tai huoltoasema- ja kahvilapalvelujen tarjoaminen liityntäpysäköintiä ja julkisen liikenteen käyttämistä?

 

Uusia kyselyjä muutaman viikon välein

Maksuttoman sovelluksen voi ladata Android-puhelimelle Google Play -kaupasta ja iPhonelle Apple App Storesta. Sovellus hyödyntää sijaintipalvelua ja vaatii verkkoyhteyden toimiakseen.

Jatkossa uusia kyselyjä julkaistaan säännöllisesti muutaman viikon välein. Sovelluksen lataamisen jälkeen käyttäjältä kysytään, haluaako hän tietää, kun uusi kysely on saatavilla. Sallimalla tämän käyttäjä saa automaattisesti ilmoituksen, kun sovelluksessa on uutta sisältöä.

Vastaaja voi halutessaan antaa nimensä kyselyjen yhteydessä, mutta kentän voi myös jättää tyhjäksi. Näin sovelluksen käyttö on täysin anonyymia. Joitakin taustakysymyksiä kuten esimerkiksi vastaajan ikä tulee täyttää, jotta datan analysoinnista saataisiin mahdollisimman suuri hyöty.

Mobiiliapplikaation on kehittänyt Future Dialog, ja vastaavanlaisia sovelluksia on otettu onnistuneesti käyttöön myös muissa kaupungeissa kuten esimerkiksi Lahdessa, Joensuussa, Oulussa, Tampereella ja Hollolassa.

 

Lisätietoja:

Apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz, puh. 019 520 2221, fvs@porvoo.fi

Viestintäpäällikkö Aino-Marja Kontio, puh. 040 354 9966, aino-marja.kontio@porvoo.fi

 

Team Porvoo jalkautuu kaupungille

Viikolla 48 Team Porvoo jalkautuu kaupungille. Tietoa, apua ja ohjeita sovelluksen käyttöönottoon annetaan:

 27.11. Näsin S-market klo 15–18

28.11. Linja-autoasema klo 7–8.30

29.11. Lundin kauppakeskus klo 12–15

30.11. Kevätkummun S-market klo 15–18

1.12. Tarmolan K-Supermarket klo 15–18

 

Borgå stad informerar 24.11.2017

Team Borgå – Borgå öppnade en mobil gemenskap för invånarna

Borgå stad har tagit i bruk en ny kanal där invånarna enkelt kan påverka. Team Borgå är en mobil gemenskap med hjälp av vilken Borgåborna och Borgå stad gemensamt kan utveckla drömmarnas hemstad. Invånarna som laddar ned den avgiftsfria applikationen i sin smarttelefon kan via snabbenkäter påverka utvecklingen av staden och samtidigt få veta om stadens aktuella ärenden.

 – Med hjälp av applikationen Team Borgå får vi värdefull information om invånarnas önskemål och idéer. Vi önskar att Borgå på detta sätt blir en stad som allt mer liknar sina invånare, berättar kommunikationschef Aino-Marja Kontio. 

 – Vi vill så mycket som möjligt nå olika invånargrupper – också sådana invånare som inte tidigare har varit med om att utveckla stadens tjänster.

 

Snabbenkät om utvecklingen av anslutningsparkeringsområden

Den första snabbenkäten i applikationen Team Borgå har öppnats. Enkäten gäller utvecklingen av stadens anslutningsparkeringsområden.

 – Över 7500 Borgåbor arbetar i huvudstadsregionen eller utanför Borgå. Cirka 140 bussturer trafikerar dagligen till huvudstadsregionen. Anslutningsparkeringen gör det lättare att resa till huvudstadsregionen med hjälp av kollektivtrafiken och en ökad användning av kollektivtrafik minskar å sin sida Borgås utsläpp av växthusgaser, beskriver biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

– Med hjälp av Team Borgå utreder vi invånarnas åsikter om stadens anslutningsparkeringsområden. Skulle till exempel en täckning av parkeringsområdet eller utbudet av servicestations- och kafétjänster resultera i ökad anslutningsparkering och användning av kollektivtrafiken?

 

Nya enkäter med några veckors mellanrum

Den avgiftsfria applikationen kan laddas ned till Android-telefoner från Google Play och till iPhone från App Store. Applikationen utnyttjar positionsdata och kräver en nätförbindelse för att fungera.

I fortsättningen kommer nya enkäter att publiceras regelbundet med några veckors mellanrum. När applikationen har laddats ned frågas användaren om han eller hon vill veta när en ny enkät finns att få. Genom att samtycka till detta får användaren automatiskt ett meddelande när applikationen har nytt innehåll.

Om användaren vill kan hen ge sitt namn i samband med enkäterna men fältet kan också lämnas blankt. Således kan applikationen användas helt anonymt. Några bakgrundsfrågor såsom t.ex. användarens ålder måste fyllas i för att analyseringen av data kan ge så stor nytta som möjligt.

Mobilapplikationen är utvecklad av Future Dialog och likadana applikationer har på ett lyckat sätt tagits i bruk också i andra städer såsom t.ex. Lahtis, Joensuu, Uleåborg, Tammerfors och Hollola.

 

Ytterligare uppgifter:

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, tfn 019 520 2221, fvs@porvoo.fi

Kommunikationschef Aino-Marja Kontio, tfn 040 354 9966, aino-marja.kontio@porvoo.fi

 

Team Borgå presenterar sig på staden

Under vecka 48 presenterar Team Borgå sig på staden. Information, hjälp och anvisningar kring ibruktagandet av applikationen ges

27.11 S-market i Näse kl. 15–18

28.11 Busstationen kl. 7–8.30

29.11 Köpcentret Lundi kl. 12–15

30.11 S-market i Vårberga kl. 15–18

1.12 K-Supermarket i Östermalm kl. 15–18

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.