please leave your contact details

We'll be in touch!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Blog

Yhteisöjen osallistamista poliittisessa puolueessa

Yhteisöjen osallistamista poliittisessa puolueessa

20/11/18

Yhteisöt merkitsevätmeille paljon, olemme kaikki osa jotain yhteisöä. Yhteisö on tekijä jokayhdistää meidän muihin ihmisiin, arvoihin, kiinnistuksen kohteisiin japaikkoihin.

Me Future Dialog:lla arvostamme yhteisöjen kompleksisuutta ja ihmisiä joita yhteisöt tuovat yhteen. Me rakennamme yksinkertaisia ratkaisuja yhteisöjen osallistamisen tarpeisiin.

Kehittääksemme ymmärrystämme erilaisista yhteisöistä, toteutamme sarjan haastatteluita ihmisten kanssa, jotka ovat kiinteästi osallistamisen kanssa tekemisissä erilaisissa yhteisöissä.

Tänään meillä on haastateltavana Christoffer Hällfors, yhteisömanageri ja politiikka- ja data-analyytikko Suomen ruotsalaisesta kansanpuolueesta (RKP). Christoffer avasi meille näkemyksiään yhteisöjen osallistamiseen ja kertoi meille kuinka puolueen jäseniä voisi ymmärtää paremmin.

Miten määrittelet sanan yhteisö? Mitä yhteisö merkitsee sinulle?

Yhteisömme runko muodostuu puolueen jäsenistä, äänestäjistä ja potentiaalisista äänestäjistä.

Pyrimme osallistamaan yhteisöämme niin vaalikauden aikana kuin sen ulkopuolellakin.Ihmiset ovat kuitenkin enemmän kiinnostuneita teemoistamme ja meille merkityksellisistä asioista aina kun vaalit ovat lähellä ja kun ihmiset keskustelevat politiikasta muutenkin.

Meille osallstaminen tarkoittaa vuorovaikutusta ja keskustelua yhteisömme kanssa.Paitsi puhumista, osallistaminen merkitsee yhtälailla kuuntelemista.Osallistamalla yhteisöämme se kasvaa ja kehittyy jäsentensä näköiseksi.

Yleisesti äänestäjämme ovat kiinnostuneempia aiheistamme vaalien läheisyydessä. Kun aiheet ovat pinnalla ja keskusteluissa, myös osallistuminen on akvtiivisempaa.

 

Mitä tavoitteita teillä on yhteisönne kehittämiseksi?

Poliittisena puolueena tavoitteenamme on toki kasvu. Haluamme myös aktivoida jäseniämme kehittämään yhteisöä oman näköisekseen ja sellaiseksi joka aktivoituu oma-alotteisesti. Nämä asiat inspiroivat meitä yhteisömme kehittämisessä. Tämä edellyttää myösyhteisömme sekä heidän preferenssiensä tuntemista, jotta opimme jatkuvastitunnistamaan kehitystarpeemme puolueena paremmin.

 

Miten pystytte käytännöntasolla aktivoimaan yhteisöänne?

Pyrimmeaktiivisesti kommunikoimaan yhteisöllemme aktiviteeteistamme ja toisaaltakeräämään tietoa myös toiseen suuntaan. Pystymme esimerkiksi keräämäänosallistamissovelluksemme (RKP:n Leppäkerttu-sovellus) avulla keräämääntuntemusta jäsenistämme, heidän mieltymyksistään ja mistä he eivät pidä. Saamme sovelluksen avulla kerättyätietoa suoraan yhteisöltämme.

Pyrimme lisäksi kommunikoimaan yhteisöllemme siitä mitä teemme, jotta jäsenet voivat levittää tietoa lähipiireilleen. Näin pystymme välittämään lähestymään potentiaalisia jäseniä myöskin kuvaamalla miltä yhteisöön kuuluminen tuntuu.

Miten vahvistatte yhteisöllisyyden tunnetta ja sen identiteettiä?

Kun puhutaan kommunikoimisesta,on tärkeää kiinnittää huomiota, miten kommunikoidaan. Siihen liittyy myös paljon arvoja.

Arvomme ohjaa meidän tapaa lähestyä yhteisöllisyyden kehittämistä. Näiden arvojen viestiminen houkuttaa ihmisiä osallistumaan kanssa käymiseen ja ruokkii kiinnostusta meitä kohtaan. Jos onnistumme arvojemme viestinnässä, äänestäjät haluavat jossain kohtaa ymmärtää lisää mitä tarkoitamme kyseisillä arvoilla.

Yhteisömme kasvu on yhteisöllisyyden kehittämisen konkreettinen lopputulema. Ja kuten sanottu,kasvu on toki tärkeää, mutta ei kuitenkaan ajattelumme ja arvojemme perustan kustannuksella. Haluamme lähestyä suurempia massoja, koska meillä on vahva luotto omiin arvoihimme ja ajatteluumme. Tiedämme että monet äänestäjät jakavat nämä kanssamme. Ongelma on kuitenkin usein se että emme tavoita ihmisiä luontevasti ja siihen koitammekin panostaa.

 

Miten sitten viestitte arvoistanne suurelle yleisölle?

Meillä on laaja keinovalikoima kanssakäymisen edistämiseksi. Käytämme laajalti esimerkiksi sosiaalisen median kanavia ja kotisivuamme.

Haasteellisinta on uusien ihmisten tavoittaminen. Jos haluamme tavoittaa uusia ihmisiä, he eivät automaattisesti käy esimerkiksi lataamassa mobiiliapplikaatiota vaan meidän täytyy saada yhteisömme aktivoitumaan sovelluksen jakamisessa lähipiireilleen. Ruotsinkielisen vähemmistön parissa tämä toimiikin hyvin mutta tuon ryhmän ulkopuolella kohtaamme haasteita.

 

Mitkä ovat teidän pääasialliset haasteet osallistamisessa?

Yleisesti voitaneen sanoa että kommunikointi on meidän suurin haaste uusien ihmisten tavoittamisen ollessa olennainen osa tuota kommunikointia. Toiseksi se että meidän yhteisömme on hyvin laajalle jakaantunut emmekä ole kuitenkaan aktiivisia koko Suomessa. Joillain paikkakunnilla olemme hyvinkin aktiivisia kun taas esimerkiksi joidenkin kuntien alueella meillä ei ole paljoakaan toimintaa.

Miten hyödynnätte teknologiaa osallistamisessa? Mitä hyötyjä ja haittoja olette kokeneet?

Modernista teknologiasta on paljon hyötyä kun pyrimme parantamaan ymmärrystämme jäsenistöstämme. Keskeinen asia osallistamisessa on jäsenten tuntemuksen kehittäminen ja ymmärryksen kehittäminen siitä mitä yhteisö haluaa. Jäsenten kattavampi ymmärtäminen johtaa laadukkaampaan osallistamiseen ja auttaa meitä kehittämään omia käytäntöjämme jos sikseen tulee.

Käytämme pääasiallisina kanavinamme osallistamissovellustamme, sosiaalista mediaa sekä kotisivuamme.

Nykyajan tietoyhteiskunnassa on toki aina teoriassa riski että joku hakkeroi yhteisöstä kerättyä tietoa ja väärinkäyttää sitä. Olemme kuitenkin varautuneet tähän korkean turvatason ratkaisuilla enkä osaa nähdä mitään haittaa teknologian hyödyntämisessä osallistamisessa.

Teknologia mahdollistaa uusia osallistamisen tapoja. Aiemmin osallistamisen keinot rajoittuivat pitkälti ihmisten ja jäsenistön tapaamiseen eri tilaisuuksissa. Nykyinen työkaluvalikoimamme mahdollistaa huomattavasti kattavamman osallistamisen eri kanavia hyödyntämällä. Samoin teknologia mahdollistaa yhteisölle myös huomattavasti aiempaa paremmat keinot aktivoitua itse.

"Tunne yhteisösija tee itsesi tutuksi sille. Ilman tätä sinulla ei ole minkä päälle rakentaa."

Mitä neuvoja haluaisit antaamuille osallistamisen ja yhteisöjen kehittämiseen liittyen?

Tärkeintä yhteisöjen kehittämisessä on ehkä yhteisön tunteminen. Vain yhteisön tuntemuksella voit ymmärtää miten yhteisöä voi kehittää. Keräämällä ymmärrystä yhteisöstä voidaan löytää ne aktiiviset jäsenet, jotka haluavat osallistua tai myös ne jotka haluavat osallistua enemmän passiivisesti mutta kuitenkin antaa panoksensa itselleen mielekkäällä tavalla. Yhteisön ja sen jäsenten tunteminenei ole helppoa mutta erittäin palkitsevaa.

 

Key take-aways

Tunne yhteisösi ja tee itsesi tutuksi sille. Ilman tätä sinulla ei ole minkä päälle rakentaa.

Rakenna arvojesi varaan ja tee niistä yhteinen nimittäjä.

Hyödynnä teknologiaa osallistamisen tukena.

 

Tutustu RKP:n tapaan toteuttaa osallistamista osoitteessa www.sfp.fi. RKP:n Leppäkerttu-sovelluksen voit ladata Google Play-kaupasta tai App Storesta. Sovellus on Future Dialogin tukema.

Voit myös tilata uutiskirjeemme ja saada sitä kautta lisää kuvauksia osallistamisesta.

...

Learn more
lisää blogissamme

Osallistamisen monet kasvot

Osallistaminen on kautta aikain näyttäytynyt monella eri tavalla. Eri ihmisille eri aikakausina ja eri yhteisöille aina antiikin kreikkalaisista tuhansia vuosia sitten nykyajan moderneihin kaupunkiyhteisöihin.

The Changing Face of Community Engagement

Community engagement has meant many different things, to many different people, in many different eras, from the Athenians 2,500 years ago to our own cities today.

Seinäjoen Rinki-osallistumissovellus on julkaistu!

Seinäjoki julkaisi oman osallistumissovelluksensa Ringin, elokuussa 2017.